Årshjul med læreplanstemaer 1

Årshjul med læreplanstemaer 1

Synlig planlægning og visualisering af strukturer giver tryghed og tillid for både personale og forældre. Årshjulet er et godt planlægningsværktøj til at bevare overblik over de faste aktiviteter i årets løb. Dette årshjul er kombineret med læreplanstemaer.

Du kan tilpasse denne tavle her.

quote