Målsætning

Forbedring af arbejdsgange og motivation af medarbejdere er vigtige emner på alle arbejdspladser. For eksempel i arbejdet med læreplanstemaer, smtte-model, LEAN eller kompetencehjul. Med et Customboard bliver vigtig information synlig for alle medarbejdere. Det er et dynamisk og anvendeligt værktøj, som lægger op til inddragelse og udvikling.

Vælg den målsætningstavle du vil tilpasse: